رد کردن لینک ها

کائولن KM-CH

میزان اکسید آهن در گروه KM-CH کمتر از 0.5 درصد است. گروه  KM-CH در هنگام پخت کاملاً سفید رنگ بوده و نسبت به گروه KI-CH مقاومت خشک کمتری دارد.

کائولنKM-CH
آنالیز کائولن KM-CH
بازگشت به بالای صفحه