رد کردن لینک ها

تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی در داخل معدن این امکان را ایجاد می کند که کنترل کیفی در محل خود معدن انجام پذیرد. تجهیزات آزمایشگاهی که در معدن چلمبر استفاده می شود شامل موارد زیر است:

فست میل آزمایشگاهی

مقاومت سنج

دستگاه پرس

کرنومتر

خشک کن

ترازوی آزمایشگاهی

کوره آزمایشگاهی

بازگشت به بالای صفحه