رد کردن لینک ها

دپو

در راستای مشتری مداری، سهولت حمل و نقل و ارائه خدمات هر چه بهتر به مشتریان شرکت پویش معدن در دو نقطه یکی برای عملیات خردایش و دیگری برای عملیات دپو سازی، ارائه شبانه روزی ماده معدنی و پیشبرد حمل و نقل در جوار جاده ترانزیت بویین زهرا به ساوه در راستای کریدور شمال به جنوب کشور اقدام به تهیه زمین، تجهیز و دپوسازی نموده.

بازگشت به بالای صفحه